Contactformulier
12 maart 2024

Door het oog van de agoog 

Door het oog van de agoog 

Wat doet een agoog? Is het een afkoring voor orthopedagoog of pedagoog? Mariëlla en Jessie, beiden agoog bij Archipel Landrijt lachen bij deze vraag. “Dat is de meest gestelde vraag die wij krijgen. Welnu, een agoog houdt zich bezig met gedrag en kan bijdragen aan het werkgeluk van collega’s in de zorg en het welbevinden van cliënten.” Dat klinkt interessant, we gaan er eens goed voor zitten.   
 
Mariëlla: “Wij helpen zorgmedewerkers omgaan met complex gedrag door ze te verbinden met cliënten maar ook met behandelaren. Daarbij kijken we hoe het omgangsplan, dat door de psycholoog is vastgelegd, wordt vertaald naar de praktijk. Dat doen we met coaching on the job, het maken en bespreken van video-opnames en het voeren van gesprekken; individueel of in teamverband. Dan kijken we niet alleen naar momentopnames maar ook naar filmpjes van maanden geleden, zodat collega’s hun eigen groei zien.” 

Op basis van observaties terugkijken 

Jessie: “Een praktijkvoorbeeld? In een omgangsplan staat dat een client met Korsakov een empathisch directieve benadering nodig heeft. Wij kijken wat dit voor onze collega’s betekent bij deze specifieke client. De ene zorgmedewerker is de andere niet en ook cliënten verschillen. Sommige collega’s vinden het moeilijk om empathisch directief te zijn. Zijn er dan handvatten om dat wel te zijn? Op basis van observaties kijken we samen terug. Hoe was de bejegening van een client, de houding, mimiek en intonatie? Zo proberen we collega’s bewust te maken van hun eigen gedrag.”  

Ik vind het fijn om mijn kennis te delen en om collega’s te zien groeien

“Wij doen ons werk goed als collega’s niet in de gaten hebben dat we aan het werk zijn”, meent Mariëlla. “Ik vind het fijn om mijn kennis te delen en om collega’s te zien groeien. Het mooie van ons werk zit in de veelzijdigheid, de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid. Soms ben ik in overleg met behandelaren, dan weer met collega’s. Maar zeker ook het contact met cliënten is boeiend. Je kijkt naar hun gedrag en vraagt je af wat het beste antwoord daarop is. Als je vervolgens merkt dat jouw inzet bijdraagt aan het welzijn van de client, is de cirkel rond.” 

Opbouwend en positief 

Jessie: “Omdat wij meelopen op de afdeling zien we veel en als het nodig is, kunnen we gedrag soms meteen bespreekbaar maken. Uiteraard op een opbouwende, positieve manier want een goede relatie met collega’s is essentieel. Mijn observaties en kennis over gedrag en groepsdynamica kan ik alleen op een goede manier overbrengen als mijn collega’s voelen dat ik eerlijk en te vertrouwen ben. En ook niet onbelangrijk, een goeie band krijg je ook door af en toe mee te helpen in de zorg. En humor, humor doet wonderen.”  

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures