Dienst behandeling

De vaak complexe aandoeningen van cliënten vragen om gespecialiseerde behandeling(en). Bij de dienst behandeling van Archipel werken behandelaren zoals een arts, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog nauw met elkaar samen aan passende zorg voor de cliënt.

De dienst behandeling van Archipel bestaat uit verschillende disciplines. We hebben ergo- en fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten, specialisten ouderengeneeskunde (artsen), verpleegkundig specialisten en muziektherapeuten. Ze zetten zich in voor behandeling van cliënten met complexe aandoeningen, zoals een vergevorderde vorm van dementie, die niet meer thuis kunnen wonen of dagbehandeling krijgen. Vanwege de complexiteit van de aandoeningen hebben deze cliënten vaak verschillende behandelingen nodig.

Multidisciplinaire werkwijze

Binnen de dienst behandeling werken behandelaren elk vanuit hun eigen specialisatie. Voor iedere cliënt wordt een plan op maat gemaakt, dat de basis vormt van de behandeling. De eigen regie van de cliënt staat daarbij centraal. In het behandeltraject wordt nauw samengewerkt met de verzorging en verpleging en met behandelaren van andere disciplines. Dit gebeurt in een multidisciplinair team. Binnen dit team vindt regelmatig overleg plaats waarbij de vorm(en) van behandeling van cliënten wordt besproken. Door deze multidisciplinaire werkwijze kan er vanuit verschillende disciplines, en dus op een bredere manier, naar de aandoening van cliënten worden gekeken. Zo kan voor elke vraag de juiste zorg geboden worden. 

Behandelprogramma’s

Elke locatie heeft een eigen behandelteam. Ook hebben we bij Archipel verschillende expertisecentra met behandelspecialisaties voor mensen met een bijzondere aandoening, waaronder gerontopsychiatrie, Huntington, jonge mensen met dementie, Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hoog intensieve zorg en beademingszorg. Daarnaast biedt Archipel verschillende behandelprogramma’s zoals de Kopgroep (een ontmoetingsgroep voor mensen met dementie), Hersenz (een behandeltraject voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase) en Groepstraining Parkinson (voor mensen met Parkinson die zelfstandig wonen en worstelen met de (eerste) gevolgen van de ziekte). Ook werkt Archipel samen met organisaties, instanties en netwerken om de zorg en behandeling rondom een ziektebeeld te verbeteren.

Ben jij een behandelaar en op zoek naar een uitdagende functie in de ouderenzorg? Dan komen we graag met jou in contact! Ontdek onze vacatures bij dienst behandeling! 

Vacatures dienst behandeling

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures