Dagbehandeling

Cliënten met complexe aandoeningen die nog thuis wonen, krijgen bij de dagbehandeling van Archipel begeleiding en/of behandeling. Hier werken medewerkers samen met de cliënt aan manieren om de eigen mogelijkheden en zelfstandigheid te herstellen of te behouden.

Binnen de dagbehandeling van Archipel bieden medewerkers professionele begeleiding en/of behandeling in een sfeervolle omgeving voor cliënten met allerlei aandoeningen, zoals Parkinson, MS of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij wonen nog zelfstandig, maar hebben overdag begeleiding en behandeling nodig. De dagbehandeling bestaat uit individuele activiteiten en groepsactiviteiten. Denk aan geheugentraining, beweging en zang. Daarnaast krijgen cliënten indien nodig therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Er wordt gewerkt aan de hand van een persoonlijk behandelplan. 

Behandeling gericht op zelfredzaamheid

De medewerkers van de dagbehandeling hebben nauw contact met de behandelaren van de dienst behandeling. Waar mogelijk worden behandeldoelen van cliënten vertaald naar dagelijkse activiteiten, zoals de tafel dekken en planten verzorgen. Zo worden cliënten gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. Er wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk aangesloten kan worden bij de eigen daginvulling. Ook is er binnen de dagbehandeling ruimte voor lotgenotencontact, gezelligheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke wensen en behoeftes van cliënten. Daarvoor wordt samengewerkt met de dagbesteding van de locatie.

Ben jij een zorgmedewerker en op zoek naar een betekenisvolle rol in de ouderenzorg? Dan komen we graag met jou in contact! Ontdek onze vacatures bij dagbehandeling! 

Vacatures dagbehandeling

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures