Ondersteunende diensten

Om ervoor te zorgen dat onze mensen hun werk optimaal en met plezier kunnen doen, is het belangrijk dat zij goed ondersteund worden. Binnen de ondersteunende diensten werken collega's in allerlei functies samen aan een sterke bedrijfsvoering. Een dienst van mensen, voor mensen. Met hart voor het vak en voor anderen! 

De ondersteunende diensten bestaan uit verschillende afdelingen; van inkoop, tot financiën en beleid. Samen zetten zij zich, ieder vanuit het eigen vakgebied, in om medewerkers in de zorg, het wonen en het welzijn te ondersteunen bij het uitvoeren van alle werkzaamheden. Zo zorgen we er samen voor dat onze cliënten de beste dienstverlening krijgen en collega's fijn bij Archipel kunnen werken! 

Afdelingen

De volgende afdelingen vallen onder de ondersteunende diensten: 

  • Mens en organisatie (voorheen HR) 
  • Inkoop
  • Beleid
  • Servicepunt wonen
  • Wet- en regelgeving
  • Financiën
  • Planning & control
  • Informatisering en automatisering (I&A)
  • Communicatie

Mens en organisatie

De afdeling mens en organisatie is verantwoordelijk voor alle zaken op het gebied van personeel en ontwikkeling. We hebben een Mens en Ontwikkeling-beleid dat erop gericht is iedere medewerker zich persoonlijk en professioneel te laten ontwikkelen. Op die manier werken we samen aan een fijne werkomgeving, waarin we de vraag van morgen van onze cliënt vandaag kunnen beantwoorden.

Inkoop

Bij Inkoop werken collega's aan een goede, veilige en passende omgeving voor medewerkers en cliënten van Archipel. Dit doen we door kwaliteitsverbetering, het zoveel mogelijk beperken van risico’s en het strategisch kostenmanagement voorop te stellen. We besteden voortdurend aandacht aan marktverkenning, zodat we snel nieuwe ontwikkelingen kunnen verwerken in onze dienstverlening.

Beleid

De afdeling beleid houdt zich bezig met het realiseren van doelen en de manier waarop die doelen behaald worden. Denk daarbij aan het verbeteren van de zorgkwaliteit en de bedrijfsprocessen. Dit helpt collega's om het werk goed te kunnen doen en cliënten de beste vormen van zorg, wonen en welzijn aan te bieden.

Servicepunt Wonen 

Het Servicepunt Wonen is er voor alle vragen over huisvesting. Alle vragen, opmerkingen en klachten worden in een geautomatiseerd systeem verwerkt. Zo bewaken we de kwaliteit van onze service. Onze medewerkers zorgen voor een snel en vakkundig antwoord en de nodige acties. Ook staan we klaar met tips en adviezen.

Wet- en regelgeving 

De afdeling wet- en regelgeving adviseert en ondersteunt op het gebied van wetten en regels. Denk hierbij aan HACCP (een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen), legionella, milieu, veiligheid, hygiëne, bij NEN-normeringen (verschillende Nederlandse normen) en vergunningen. Zo dragen wij bij aan een veilige, hygiënische en geschikte woon- en werkomgeving.

Financiën

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor alle organisatiezaken op financieel-economisch gebied. Denk aan het beheer van het financieel administrarieve proces en het opstellen van de jaarrekening. Een grote verantwoordelijkheid, uitgevoerd door gedreven medewerkers die de mens achter de vraag nooit uit het oog verliezen. 

Planning & Control 

Bij Planning & Control werken collega's aan toekomstgerichte strategische analyses. De afdeling is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het maken van de begrotingen en het vastgoedbeheer. Zo kan Archipel steeds de beste combinatie van zorg, welzijn en wonen bieden. 

Informatisering en automatisering (I&A)

De afdeling informatisering & automatisering zet zich in om informatiesystemen en de technische infrastructuur optimaal te ondersteunen en ontwikkelen. Zo zorgen wij ervoor dat (zorg-)taken gemakkelijker en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Communicatie

De afdeling communicatie faciliteert en ondersteunt Archipel op het gebied van communicatie. Denk hierbij aan interne en externe communicatie (waaronder de website, social media en alle tekstuele communicatie), communicatiestrategie en persvoorlichting. Samen maken we van Archipel een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

 

Meer weten over de ondersteunende diensten? Kijk dan op bedrijfsvoering Archipel.

Enthousiast? Ontdek onze vacatures over het werken bij de ondersteunende diensten!

Vacatures ondersteunende diensten

 

 

Vacatures ondersteunende diensten
Geen vacatures gevonden.

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures