Begeleid werken bij Archipel

Binnen Archipel creëren we ruimte voor werk- en/of werkervaringsplekken voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet/garantiebanen vallen (bijvoorbeeld Wajong, WIA, bijstand, sociale werkvoorziening etc.). Archipel vindt het belangrijk om ook deze mensen te begeleiden naar een passende werkplek.

Verschillende subsidie- en contractmogelijkheden voor begeleid werken bij Archipel:

  • Een 'begeleid werk'-contract
  • Een detacheringsovereenkomst
  • Een werkervaringsplek
  • Een stagecontract
  • Een vrijwilligerscontract
  • Een participatiecontract

Medewerkers die begeleid werk verrichten, worden meestal ingezet op zorgondersteunende of facilitaire werkzaamheden. Voor alle vragen over begeleid werken en de mogelijkheden die Archipel biedt kunt u contact opnemen met Elise Habraken, consulent begeleid werken; telefonisch 06 52 28 79 75 of via e-mail: elise.habraken@archipelzorggroep.nl

Prestatieladder Socialer Ondernemen
Het PSO keurmerk van TNO geeft aan in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We hebben trede 3 gehaald van het keurmerk, wat betekent dat we behoren tot de koplopers in het bieden van werkgelegenheid aan kwetsbare groepen.

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures