Begeleid werken bij Archipel

Binnen Archipel creëren we ruimte voor werk- en/of werkervaringsplekken voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan mensen die onder de Participatiewet/garantiebanen vallen (bijvoorbeeld Wajong, WIA, bijstand, sociale werkvoorziening etc.). Archipel vindt het belangrijk om ook deze mensen te begeleiden naar een passende werkplek.

Verschillende subsidie- en contractmogelijkheden voor begeleid werken bij Archipel:

  • Een 'begeleid werk'-contract
  • Een detacheringsovereenkomst
  • Een werkervaringsplek
  • Een stagecontract
  • Een vrijwilligerscontract
  • Een participatiecontract

Medewerkers die begeleid werk verrichten, worden meestal ingezet op zorgondersteunende of facilitaire werkzaamheden. Voor alle vragen over begeleid werken en de mogelijkheden die Archipel biedt kunt u contact opnemen met Elise Habraken, consulent begeleid werken; telefonisch 06 52 28 79 75 of via e-mail: elise.habraken@archipelzorggroep.nl

Prestatieladder Socialer Ondernemen
Het PSO keurmerk van TNO geeft aan in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Archipel heeft trede twee gehaald van het keurmerk, wat betekent dat we bovengemiddeld presteren in het bieden van werkgelegenheid aan kwetsbare groepen.

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures