Archipel Expertisecentra

Het zorglandschap is de afgelopen jaren flink veranderd. We kennen steeds meer aandoeningen waarvan het aantal mensen dat eraan lijdt klein is en de zorg groot en ingewikkeld. Als Archipel willen we er ook voor deze mensen zijn.

Daarom hebben we zo’n tien jaar geleden onze eigen expertisecentra opgericht. We bieden behandelspecialisaties voor: gerontopsychiatrie, Huntington, jonge mensen met dementie, Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hoog intensieve zorg en beademingszorg. Hiermee sluiten we aan bij de vraag vanuit de maatschappij naar zeer gespecialiseerde zorg rondom deze bijzondere aandoeningen. 

Samenwerking

We willen de beste zorg bieden. Daarom ontwikkelen we onszelf continu. Onze kennis en ervaring over de gespecialiseerde zorg leggen we vast in nieuwe zorg- en functieprogramma’s. Daarnaast werken we actief samen met andere organisaties en instellingen aan de verbetering van de kennis van een specifiek ziektebeeld. Ook zijn we actief in allerlei netwerken. Zo maken we deel uit van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en zijn we aangesloten bij de landelijke kennisnetwerken voor de diverse bijzondere doelgroepen.

Archipel is een Regionaal Expertisecentrum (REC) voor Korsakov en Huntington. Ook wordt er gewerkt aan een doelgroepexpertisecentrum (DEC) voor gerontopsychiatrie en een REC voor jonge mensen met dementie. Binnen de expertisecentra werken we samen met partners in de regio en met het landelijke netwerk aan de ontwikkeling van de zorg en behandeling van de bijzondere aandoening.

Meer weten over Expertisecentra? Bekijk Archipel Expertisecentra.

Enthousiast? Ontdek onze vacatures bij de Expertisecentra!

Vacatures Expertisecentra

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures