Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie is een verzamelnaam voor verschillende complexe psychische stoornissen bij volwassenen en ouderen. Kenmerkend is de stapeling van problemen. Naast de chronische (blijvende) psychiatrische problematiek spelen er ook problemen op andere gebieden. Denk aan gedrag, stemming en lichamelijke gezondheid. Vaak heeft iemand een bewogen leven achter de rug en al langer psychiatrische problemen, maar het kan ook dat de problemen zich pas in een latere levensfase uiten. De complexe en uiteenlopende klachten vragen om gespecialiseerde zorg en behandeling.

Binnen locatie Eerbrand heeft Archipel twee woongroepen (Wlz-ggz) voor gerontopsychiatrie waar wordt samengewerkt met de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). Daarnaast hebben we op Landrijt bedden voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek (ZZP 7) in combinatie met cognitieve stoornissen, dementie en/of gedragsproblemen. 

Meer weten over gerontopsychiatrie? Kijk op gerontopsychiatrie Archipel

Enthousiast? Ontdek onze vacatures over het werken met mensen met gerontopsychiatrische zorg!

Vacatures gerontopsychiatrie

 

Meer weten over werken bij Archipel?

Contact Werkplezier Vacatures